Llŷn Coastal Bus No ratings yet.

Interested in walking the Llŷn Peninsula? Why not take advantage of the Llŷn Coastal Bus for the ridiculously cheap price of £1?!

The Llŷn Coastal Bus is a two year project which not only regularly runs between Nefyn, Aberdaron and Abersoch on  Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays. But also offers flexible pick ups closer to the coast anywhere between Llithfaen and Llanbedrog, as indicated on the pink section of the map below.

llyncoastalpath

Being one of 5 Area of Outstanding Natural Beauty (AONB) in Wales, as well as boasting a stunning section of the Wales Coastal Path this is naturally a walker’s paradise. Why not check out Mud and Route’s selection of free downloadable routes below for some inspiration?

Porthdinllaen marine walk

Porthdinllaen_620_45

Porthoer and the whistling sands

© Copyright Colin Park and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.
© Copyright Colin Park and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

Aberdaron to Mynydd Mawr

© Copyright Trevor Harris and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.
© Copyright Trevor Harris and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

Llyn coastal walk – Porthor to Aberdaron

Porthdinllaen_620_10

Llyn coastal walk – Aberdaron to Llanbedrog

DSCF0387_620

But be sure to make the most of the service while you can, as it only runs between 1st of April and 31st of October. For more info visit www.bwsarfordirllyn.co.uk or contact them directly on 01758 721 777   /   07974 517 943   /   [email protected]

Welsh description follows

Diddordeb mewn cerdded ym Mhen Llyn? Pam ddim cymryd mantais o Fws Arfordir Llŷn am y pris gwych o £1?!

Mae Bws Arfordir Llŷn yn brosiect dwy flynedd sydd yn rhedeg yn gyson rhwng Nefyn, Aberdaron ac Abersoch ar ddyddiau Iau, Gwener, Sadwrn a Sul. Ynghyd á cynnig codi hyblyg nes at yr arfordir rhwng Llithfaen a Llanbedrog, fel cyfeirir ato yn rhannau pink y map uchod.

Byddwch yn siŵr i wneud y mwyaf o’r gwasanaeth tra gallwch, gan ei ‘mond yn rhedeg rhwng 1af o Ebrill a 31ain o Hydref.

Am wybodaeth bellach ymwelwch www.bwsarfordirllyn.co.uk  neu cysylltwch gyda nhw yn uniongyrchol ar 01758 721 777   /   07974 517 943   /   [email protected]

Fel un o 5 Ardaloedd o Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru, ynghyd á brolio cyfran syfrdanol o Lwybr Arfordir Cymru mae hon yn baradwys naturiol i gerddwyr. Pam ddim cymryd golwg ar y detholiad uchdo o lwybrau i’w lawr lwytho am ddim fel ysbrydoliaeth?

Please rate this

Tryfan Williams

I’m a Welshman born and raised in the shadow of Snowdonia, and you could say the Mountains are in my blood with a name like Tryfan! I would class myself as a relative newcomer to the outdoor pursuits arena, and so my articles will be my attempt to chronicle my adventures, hopefully learning as I go and giving those that are in a similar boat an insight / forum to share and learn.

More Articles by Tryfan Williams