Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #75684
   Dave Roberts
   Keymaster

   Ydym wedi bod yn ystyried hyn ers peth amser, ond dwi’n meddwl fod angen help gan eraill er mwyn i ni allu ei wneud. Yn ddiweddar, welsom dillad yn dweud sut i geisio dweud Llanberis yn cynig – Thlanberis. Mae hyn yn dweud popeth sydd angen ei wybod pan ydym yn ceisio egluro sut i ddweud ein enwau mynyddoedd yn gywir.

   Felly – ydym angen eich help chwi fel siaradwyr cymraeg i helpu ni greu llyfrgell o leisiau cymraeg yn darllen yr enwau yma allan er mwyn i pobol allu clicio ar rhain a clywed y ffordd cywir o’u ddweud. Fydd rhain wedyn yn cael eu ddangos ar y tudalennau perthnasol er mwyn helpu pobol dweud yr enwau.

   Fel clyweliad anffurfiol – dewisiwch enw mynydd neu ddau, a darllenwch nhw allan ar fideo syml a postio linc iddo isod. Ddyler y fideo rendro yn awtomatig. Nid oes angen i chwi fod yn y fideo, allwch ei bointio at y mynydd penodol neu’r wal os hoffwch!

   Allwn ni ddim talu – ond fydd ‘na gydnabyddiaeth yn sicr, a ryw fath o freeby hefyd.

   O ie – ffilmiwch gan ddal y ffon ar draws plis!

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.